Vad kan du om Jill Johnson?

Fråga 1/9

Jill Anna Maria Johnson föds den 24 maj 1973. Var då?